Algemene Voorwaarden Droogkuis

Algemene Voorwaarden Droogkuis

Algemene Voorwaarden Droogkuis

Copyright © 2022 - v1.1 - O'PURO

De Algemene Voorwaarden Droogkuis zijn van toepassing voor iedereen die een bestelling plaatst in een fysieke winkel alsook online winkel of Shop van O'PURO voor het reinigen, wassen, droogkuisen, strijken, ontvlekken of wassen van Kleding, Textielstoffen, gordijnen, tapijten, dekens, donsdeken, schoenen, leder en daim.

Door gebruik te maken van onze diensten gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden die van tijd tot tijd zonder kennisgeving kunnen veranderen. Het heeft geen invloed op uw wettelijke rechten. Dit zijn onze belangrijkste voorwaarden:

 • Maximale aansprakelijkheid bij schade of verlies 10 x schoonmaakkosten.
 • Ontbrekende, onleesbare of verwijderde onderhoudssymbolen en/of samenstellingsetiketten = Altijd op risico van de eigenaar.
 • Tijdschema voor klacht / retour 48 uur.
 • Tijdschema om ontbrekend kledingstuk 24 uur te melden na afhaling.
 • Minimale bestelling voor gratis afhalen en bezorgen van: kleding, tapijten, gordijnen, etc... 100 euro; (anders 7 euro binnen een straal van 10 km met als ref. Stoofstraat te 1785 Merchtem, vanaf meer dan 10km wordt er een vergoeding van 0.61 euro/km of min. 15 euro aangerekend.
 • Maximale tijdsduur dat we items bewaren na het reinigen 150 dagen.

Algemene Voorwaarden Consumenten

Algemene Voorwaarden Bedrijven

 

En utilisant nos services, vous acceptez d'être lié par les termes et conditions suivants qui peuvent changer de temps en temps sans préavis. Cela n'affecte pas vos droits statutaires.

Dans le cadre de notre politique de transparence, voici nos principaux termes:

 • Responsabilité maximale pour les dommages ou pertes 10 x frais de nettoyage.
 • Symboles d'entretien et / ou étiquettes de composition manquants, illisibles ou supprimés = Toujours aux risques et périls du propriétaire.
 • Calendrier de réclamation / retour 48 heures.
 • Calendrier pour signaler les vêtements manquants 24 heures après la collecte.
 • Minimum de commande pour la collecte et la livraison gratuite de : vêtements, tapis, rideaux, etc... 100 euros ; (sinon 7 euros dans un rayon de 10 km avec la réf. Stoofstraat à 1785 Merchtem, à partir de plus de 10 km un forfait de 0,61 euros/km ou min. 15 euros sera facturé..
 • Durée maximale pendant laquelle nous gardons les articles après le nettoyage de 150 jours.

Conditions générales Consommateurs

Conditions Générales pour les entreprises

By using our services you agree to be bound by the following terms and conditions which may change from time to time without notice. It does not affect your statutory rights.

Here are our key Terms & Conditions:

 • Maximum liability for damage or loss 10 x cleaning costs.
 • Missing, illegible or removed maintenance symbols and / or composition labels = Always at the owner's risk.
 • Timetable for complaint / return 48 hours.
 • Timetable to report missing garments 24 hours after collection.
 • Minimum order for free collection and delivery of: clothing, carpets, curtains, etc... 100 euros; (otherwise 7 euros within a radius of 10 km with the ref. Stoofstraat in 1785 Merchtem, from more than 10 km a fee of 0.61 euros/km or min. 15 euros will be charged..
 • Maximum duration that we keep items after cleaning 150 days.

General Terms and Conditions Consumers

General Business Condition

 

Hou uw kleding 'als nieuw' met onze 15 gratis tips: